Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những kinh nghiệm của Singapore trong việc thực hiện chính sách và các biện pháp phòng chống tham nhũng

Trần Thị Hợi

Tóm tắt


    Trong vòng gần 50 năm qua, Singapore đã có những bước tiến hết sức ngoạn mục; từ một đất nước nghèo nàn, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển của châu Á. Một trong những yếu tố quyết định tác động đến sự phát triển của nền kinh tế Singapore chính là quyết tâm của Chính phủ nước này trong việc tạo ra một môi trường trong sạch, không có tham nhũng. Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2012, Singapore là quốc gia trong sạch thứ năm trên thế giới 1 .

     Vấn đề tham nhũng hiện nay đang là một thách thức sống còn cho sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Giải quyết vấn đề tham nhũng không còn là vấn đề riêng của quốc gia nào, nó trở thành mối quan tâm hàng đầu của tất cả các nước. Do đó, sự thành công của Singapore có thể là tham khảo tốt cho nhiều quốc gia trong công cuộc phòng chống tham nhũng, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở phân tích những chính sách và biện pháp chống tham nhũng của Singapore, bài viết sẽ rút ra một số kinh nghiệm của Singapore trong việc thực hiện các chính sách và biện pháp chống tham nhũng.


Toàn văn: PDF