Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng các sản phẩm truyền hình cho nhóm công chúng chuyên biệt khu vực Trung Trung Bộ

Phan Quốc Hải

Tóm tắt


     Công chúng truyền hình khu vực Trung Trung Bộ đang có những thay đổi lớn về nhu cầu thông tin. Bằng chứng là ngày càng có khá nhiều những cộng đồng hưởng thụ sản phẩm truyền hình bị tan rã, kéo theo nhu cầu thông tin cá nhân ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi cấp bách phải tìm hiểu, khảo sát lại những nhu cầu thông tin có tính đặc trưng của công chúng khu vực Trung Trung Bộ. Bài viết cung cấp những thông tin thực tế về sự biến đổi tiếp nhận thông tin truyền hình của công chúng khu vực Trung Trung Bộ; Đề xuất hướng sản xuất các sản phẩm truyền hình theo hướng hiện đại và chuyên biệt ở khu vực; Giải thích những xu thế tất yếu của sản phẩm truyền hình hiện đại sẽ được sử dụng phục vụ cho công chúng khu vực Trung Trung Bộ và hiệu quả của các kênh thông tin chuyên biệt trong quá trình phân khúc thị trường thông tin tại khu vực này.


Toàn văn: PDF