Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T. 1, S. 2 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của người cao tuổi trong gia đình nông thôn ở Thừa Thiên Huế hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại làng Phước Tích - thôn Phước Phú - xã Phong Hòa - huyện Phong Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế)

Lê Duy Mai Phương

Tóm tắt


      Để khẳng định vai trò của người cao tuổi trong xã hội, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thống nhất lấy ngày 01 tháng 10 hằng năm làm ngày Quốc tế người cao tuổi. Người cao tuổi thật sự có một chỗ đứng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi gia đình và mỗi quốc gia. Ở nước ta, người cao tuổi đã đem nhiều công sức đóng góp cho việc giành lại nền tự do, độc lập, thống nhất quê hương. Ngày nay, khi Việt Nam đang tiến vào con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, người cao tuổi đang góp phần xây dựng gia đình, xã hội văn minh, tốt đẹp. Làng Phước Tích - Thôn Phước Phú - Xã Phong Hòa - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa bàn đặc trưng với nhiều người cao tuổi sinh sống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vai trò của người cao tuổi nơi đây dường như đang nhạt dần đi. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó việc hầu hết lao động trẻ rời bỏ làng để lập nghiệp là lý do chính khiến các cụ không có cơ hội để thực hiện vai trò của mình với gia đình. Để phát huy tốt vai trò của người cao tuổi hơn nữa, nhìn nhận thực tế để đánh giá hiện trạng một cách khách quan, khoa học hướng đến tìm ra phương án giải quyết vấn đề là thực sự cần thiết và ý nghĩa.


Toàn văn: PDF