Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nghị tham tán thương mại 2013: Tiếp tục đổi mới tư duy, tròn vai với sứ mệnh đầu mối

Bùi Nga, Mạnh Văn

Tóm tắt


Từ ngày 16-31/12/2013, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại 2013 và chuỗi các sự kiện liên quan, nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756