Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Petrolimex nghiệm thu dự án ERP

Đỗ Quốc Chính

Tóm tắt


Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đòan Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty Hê thống Thông tin FPT (FIS) đã tổ chức lễ Nghiệm thu Dự án Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP).


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756