Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các trường hợp phải thẩm định sản phẩm quảng cáo

Phóng viên

Tóm tắt


Từ ngày 01/02/2014, Thông tư số 10/2013/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định, tổ chức, cá nhân được yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo trong một số trường hợp cụ thể.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756