Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các trường hợp xem xét cho vay bằng ngoại tệ năm 2014

Phóng viên

Tóm tắt


Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014, theo Thông tư số 29/2013/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn nhất định.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756