Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội thảo "Tư vấn xây dựng các khu hợp tác qua biên giới Việt - Trung"

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 17/12/2013, tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh), Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Hội thảo "Tư vấn xây dựng các khu kinh tế qua biên giới Việt - Trung”. Hội thảo nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 13/10/2013 tại Hà Nội về xây dựng các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756