Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TH True Milk: Không chỉ “Mạnh về gạo...”

Nguyên Vị, Hoàng Quân

Tóm tắt


Quả thật, trước khi bà Thái Hương, Chủ tịch Tập đoàn TH đưa Dự án TH True Milk về với Nghĩa Đàn, không ai tin sẽ có một đồng cỏ châu Âu hình thành ngay giữa lòng xứ Nghệ. “Tất cả là do đầu tư công nghệ cao nên TH True Milk đã khống chế được gần như toàn bộ hệ lụy của điều kiện tự nhiên, giúp chúng tôi phát triển thành công đàn bò sữa ở cao nguyên Phú Qúy”, bà Thái Hương nói.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756