Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tài trợ 2.000 tỷ đồng cho Nhiệt điện Vũng Áng 1

Phóng viên

Tóm tắt


Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đã ký hợp đồng tín dụng cam kết tài trợ 2.000 tỷ đồng cho Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất thiết kế 1.200 MW, được đặt tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, có tổng vốn đầu tư khoảng 1,77 tỷ USD, cơ cấu vốn vay chiếm tới 70%.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756