Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hơn 1.900 tỷ đồng xây dựng cầu Việt Trì mới

Phóng viên

Tóm tắt


Dự án gồm phần cầu Việt Trì mới nằm trên Quốc lộ 2, bắc qua sông Lô, phần đường dẫn phía Vĩnh Phúc, Phú Thọ và các cầu trên đường dẫn, có tổng chiều dài cầu và đường hơn 3,7 km (đoạn vượt sông dài 736 m) được thiết kế bằng bê tông cốt thép.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756