Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vinamilk đầu tư 7 triệu USD vào Driftwood

Phóng viên

Tóm tắt


Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) đầu tư 7 triệu USD vào Công ty Driftwood (chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm từ sữa, nước hoa quả và đồ ản nhẹ như bánh mỳ, pho mát...) có trụ sở tại Calilfornia, Mỹ để nắm 70% cổ phần.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756