Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thông xe cầu Vĩnh Thịnh nối Hà Nội - Vĩnh Phúc sớm 6 tháng

Phóng viên

Tóm tắt


Ban quản lý Dự án Thăng Long và các nhà thầu đã hợp long mối nối cuối cùng của cầu chính Vĩnh Thịnh tại nhịp KN5, trụ P10 - P11, thuộc Dự án xây dựng cầu Vĩnh Thịnh vượt sông Hồng trên Quốc lô 2C trị giá 2.827 ty đồng nối thị xã Sơn Tây, Hà Nôi và  huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756