Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thủy điện Thác Bà: Xứng đáng là cái nôi của ngành thủy điện Việt Nam

Linh Phương

Tóm tắt


Năm 2011, tôi có dịp đến cồng trình thủy điện Thác Bà-cái nôi đầu tiên của ngành thủy điện Việt Nam khi cả n hà máy đang bộn bề công việc để tập trung cao độ cho công tác đại tu, sửa chữa thiết bị các tổ máy. Hôm nay, sau hơn hai năm trở lại, nhìn cơ ngơi khang trang, môi trường sạch đẹp và ba tổ máy vận hành hết công suất, mới thấy trân trọng sự lao động, sáng tạo và thành quả đạt được của tập thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756