Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thủy điện Ialy: Phát triển bền vững nhờ coi trọng nghân tố con người

Vân Anh

Tóm tắt


Được khởi công xây dựng vao năm 1993, Thủy điện Ialy là công trình đầu tiên và có qui mô lớn nhất trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Sê San. Nằm trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, Thủy điện Ialy gồm 4 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 720 MW, sản lượng điện bình quân theo thiết kế là 3 ty 680 triệu kWh/năm. Sự ra đời của Thủy điện Ialy được biết đến ngoài mục tiêu cung cấp sản lượng điện đáng kể cho hệ thống điện quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên còn được đánh giá là khởi đầu cho việc khai thác tiềm năng thủy điện trên hệ thống sông Sê San - Dòng sông được đánh giá la có tiềm năng thủy điện đứng thứ 3 trên cả nước (sau sông Đà va sông Đồng Nai).


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756