Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thủy điện Tuyên Quang: Chống lụt an toàn, tưới tiêu kịp lúc

Quang Minh

Tóm tắt


Sau hơn 5 năm kể từ khi tổ máy phát điện đầu tiên chính thức hòa vào lưới điện quốc gia (năm 2008), thủy điện Tuyên Quang không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát điện hàng năm mà còn làm tốt công tác phòng chống lụt bão an toàn cho Thành phố Tuyên Quang và Thủ đô Hà Nội, kịp thời cung cấp nước tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở hạ du.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756