Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gặp lại “viên ngọc quý” Thành Đông

Nguyễn Đừng

Tóm tắt


Cũng đã hơn 4 năm rồi, tôi mới có dịp gặp lại ông - ngươi mà cán bộ, công nhân viên ngành điện gắn cho ông cái biệt danh trìu mến “Viên ngoc quý ” Thành Đông để ghi nhận công lao đóng góp của Thạc sĩ, kỹ sư, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương Nguyễn Trọng Hữu đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hải Dương và đất nước.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756