Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điện lực Nghệ An: “Thắp sáng” vùng sau, vùng xa

Thúy Vinh

Tóm tắt


Ngày 07/12/2013, lễ đóng điện thuộc dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Nghệ An (vay vốn ngân hàng tái thiết Đức) đã được diễn ra tại trạm biến áp (TBA) Nghi Đồng IV (250 KVA – 35/0,4 KV)-ddianj bàn tương đối xa và khó khăn của huyện Nghi Lộc (Nghệ An).


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756