Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty truyền tải điện 1: Đóng điện thành công tụ bù dọc ngăn 500 tại TBA 500 KV Hà Tĩnh

Huy Lê

Tóm tắt


Từ tháng 6/2013, tiên lượng được nhưng khó khăn trọng việc truyền tải năng lượng giữa các miền vào năm 2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia khẩn trương nâng cao khả năng tải cho đường dây 500kV Bắc - Nam, việc thay thế hệ thống tụ bù 1000A trước đây bằng loại 1500A này là một trong các giải pháp tình thế hợp lý.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756