Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty truyền tải điện 2: 5 năm vững bước trên đường phát triển

Nguyễn Hà Đông

Tóm tắt


Công ty truyền tải điện 2 được thành lập theo Quyết định số 114/QĐ-NPT ngày 30/6/2008 của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVN NPT) trên cơ sở công ty truyền tải điện 2 trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam(EVN), có nhiệm vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, đầu tư phát triển lưới điện truyền tải từ 110-500KV trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756