Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đẩy mạnh “xanh hóa” các công trình xây dựng

Thanh Tú

Tóm tắt


Sử dụng hiệu quả nang lượng trong các công trình xây dựng đang là vấn đề được xã hội quan tâm, nhất là khi giá điện ngày một tăng cao và lượng điện đang bị thiếu hụt. Tuy nhiên, có không ít các lý do khiến chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc đầu tư tiết kiệm năng lượng cho công trình của mình. Việc từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh việc phát triển các công trình xanh, đầu tư cho tiết kiệm năng lượng hiệu quả là vấn đề cấp thiết hiện nay.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756