Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Người dân thủ đô chưa hạn chế túi nylon

Thùy Trang

Tóm tắt


Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Hôi nghị Sơ kết 5 năm (2009 - 2013) thực hiện Chương trình “Hạn chế sừ dụng tui nylon vì môi trường” trên địa bàn TP. Hà Nôi.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756