Tạp chí Công thương, T. 1, S. 18 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp tận thu than cám giảm ô nhiễm môi trường ở Mỹ

Phóng viên

Tóm tắt


Khắc phuc vấn đề tồn đọng than cám tại các mỏ than, các kỹ sư công nghệ thuộc Công ty Than GreenFields (bang West Virginia, nước Mỹ) đã nghiên cứu áp dụng một công nghệ mới trong đóng bánh để chuyển đổi than cám thải có độ ẩm cao thành loại than đóng bánh có nhiệt lượng cao.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756