Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu lực Coriolis tác dụng lên vật chuyển động và giải thích các hiện tượng xoáy bão, xoáy nước

Ngô Bảo

Tóm tắt


Bài báo này nêu ngắn ngọn lý thuyết của lực Coriolis, phân tích, dẫn ra các công thức tính toán và minh họa bằng hình ảnh lực Coriolis tác dụng lên vật, làm cho vật bị lệch quỹ đạo khi đang chuyển động. Áp dụng kết quả thu được, tác giả giải thích đầy đủ hơn về các hiện tượng tự nhiên như: vì sao các cơn bão hay nước chảy qua lỗ xả ở bán cầu bắc thì xoáy ngược chiều kim đồng hồ, còn các cơn bão hay nước chảy qua lỗ xả ở bán cầu nam thì xoáy cùng chiều kim đồng hồ; vì sao con sông bên lở bên bồi.Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433