Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 37 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan niệm nghệ thuật và kết cấu hình tượng trong thi pháp thơ Huỳnh Văn Nghệ

Hoàng Trọng Quyền

Tóm tắt


Bài viết này bàn về quan niệm nghệ thuật và kết cấu hình tượng - hai phương diện cơ bản góp phần quan trọng làm nên đặc trưng, giá trị, sức sống lâu bền và sức hấp dẫn đặc biệt của thơ Huỳnh Văn Nghệ. Quan niệm nghệ thuật của Huỳnh Văn Nghệ thể hiện rõ bản lĩnh tiên phong của người nghệ sĩ cách mạng với ý niệm về thơ mang tính vị nhân sinh và một cái nhìn nghệ thuật mới mẻ về con người; sự đồng điệu và hài kết nhuần nhị, tự nhiên giữa chủ thể và khách thể phản ánh. Kết cấu hình tượng thể hiện sự liên kết và tương tác giữa tình cảm và ý chí, quan niệm và hành động. Tất cả được triển hiện trong một thế giới nghệ thuật thấm đẫm tinh thần cách mạng và giàu chất nhân văn cao cả. Chính những điều ấy làm nên những nét đẹp đặc thù, không lẫn vào bất cứ thơ của thi nhân nào; sức hấp dẫn đặc biệt, sức sống lâu bền trong lòng người đọc của thơ Huỳnh Văn Nghệ.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433