S. 37 (2018)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu quá trình lên men ethanol sinh học từ nguồn sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha Sp. sau trích ly protein Tóm tắt Không đề
Nguyễn Thị Liên, Hoàng Kim Anh 3-13
Khảo sát các yếu tổ ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp Bacteriocin của vi khuẩn Bacilus subtilis và thử nghiệm khả năng đối kháng trên chủng vibro spp. Tóm tắt Không đề
Đỗ Thị Hiền 14-24
Khảo sát khả năng sử dụng Trichoderma Sp. để kiểm soát nấm Scytalidium Sp. gây bệnh đốm nâu trên cây thanh long Tóm tắt Không đề
Trần Ngọc Hùng, Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Võ Hồng Anh, Đõ Quỳnh Hương 25-31
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một Tóm tắt Không đề
Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Liên 32-39
Hàm lượng chì trong trầm tích, nước sông và trong loài cá trê trên sông Sài Gòn đoạn chảy qua thành phố Thủ Dầu Một Tóm tắt Không đề
Lê Thị Phơ 40-46
Xây dựng quy trình chuẩn cho hệ thống xử lý nước thải ngành may mặc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An Tóm tắt Không đề
Bùi Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thanh Tuyền 47-51
Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý mô trường ISO 14001:2004 tại Công ty TNHH Takako Việt Nam Tóm tắt Không đề
Nguyễn Thị Xuân Hạnh, Phạm Thị Thùy Trang 52-56
Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo Tóm tắt Không đề
Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh 57-66
Ảnh hưởng các yếu tố tâm lý lên mức độ sử dụng vốn vay của nhà đầu tư trên thị trường bất động sản thành phố Hồ chí Minh Tóm tắt Không đề
Trần Ngọc Lâm, Đỗ Thị Ý Nhi, Ngô Quang Huân 67-75
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai Tóm tắt Không đề
Đỗ Thị Ý Nhi, Ngô Quang Huân, Trần Ngọc Lâm 76-85
Phương pháp toán tử FK cho bài toán phi nhiễu loạn Tóm tắt Không đề
Nguyễn Phương Duy Anh 86-93
Nghiên cứu lực Coriolis tác dụng lên vật chuyển động và giải thích các hiện tượng xoáy bão, xoáy nước Tóm tắt Không đề
Ngô Bảo 94-105
Phát huy giá trị văn hóa nông thôn Việt Nam từ bài học Saemaul Undong của Hàn Quốc: khi văn hóa trở thành sức mạnh vật chất Tóm tắt Không đề
Ngô Thị Phương Lan 106-114
Quan niệm nghệ thuật và kết cấu hình tượng trong thi pháp thơ Huỳnh Văn Nghệ Tóm tắt Không đề
Hoàng Trọng Quyền 115-128
KHÉO LÉO SỬ DỤNG CON NGƯỜI – NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀ SỰ KẾ THỪA CỦA HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Trâm 129-139


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433